Ngành tư vấn là gì? Vũ Minh Tuấn xin phép giới thiệu cho người Việt Nam tại Đức.

Hôm nay nhà tư vấn Vũ Minh Tuấn muốn chia sẻ với cạc bạn tại sao công việc tư vấn là rất có lợi cho bản thân cá nhân và có lợi cho xã hội. Ngành tư vấn tôi nên giải thích bàng như thế này: Tiếng anh là "consulting", tiếng Đức là "Berater/Beratung" còn tiếng việt là "tư vấn". Tại sao ngề tư vấn là một nghề tốt và có lợi cho người tư vấn: 1. Chia sẻ thời gian tự do. Được làm chính chủ. 2. Kiếm được nhiều tiền hơn người thường. 3. Giải quyết vẩn đề hoạc giúp mọi người giải quyết vấn đề là một điều tốt và tạo được niềm vui cho mình. Tại sao ngề tư vấn cần thiết ở trên nền xã hội ngày nay: 1. Thế giới có càng ngày càng nhiều người nên thế giới tạo ra nhiều chuyện. 2. Xã hội phát triển nhanh hơn và công việc trôi chảy hơn. 3. Xã hội kết nối với nhau nhanh hơn. Tại sao ngành tư vấn là một ngành tốt cho con người: 1. Ngành tư vấn giúp loài người càng ngày càng khôn lên. 2. Chia sẻ sự hiểu biết là một điều có lợi cho con người. 3. Giúp con người đi đường ngắn để đỡ tốn thời gian xuy nghĩ. Xin quý vị vui mừng ủng hộ Vũ Minh Tuấn và được hưởng vui mừng của những gì chúng mình chia sẻ với nhau.

Nhà tư vấn Vũ Minh Tuấn Web: www.vuminhtuan.de mail: tuan.vu.minh85@gmail.com Phone: +49 178 3174 306


17 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen